Fakta om danske baner

Fra Kammeraterikrig.dk

I perioden 2009 til 2023 er der som et minimum grundlagt en bane om året med undtagelse af 2017, hvor der ikke blev grundlagt baner. I 2018 lukkedes ikke mindre end tre baner, hvilket dermed var det enkeltår, hvor flest baner lukkede. Coronaårerne 2020 til og med starten af 2022 bød seks banelukninger.

Udvikling i antal baner

Med ni baner blev flest baner grundlagt i 2012. Fem af de baner blev i de efterfølgende år nedlagt igen. I 2018 blev næstflest baner grundlagt med fire. I alt er ikke færre end 43 baner blevet grundlagt i Danmark side 2009. Af dem er 26 stadig aktive. De resterende 17 er nedlagte.

Udvikling i antal baner
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Grundlæggelse 3 2 1 8 3 3 4 4 0 4 3 1 3 2 3
Nedlæggelse 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3
Netto udvikling +2 +2 +1 +9 +3 +2 +2 +3 0 +1 +2 -1 +1 +1 +2

Ovennævnte udvikling viser, at 2010erne var det store boom år for dansk airsoft, hvor 2012 stod for næsten en tredjedel af alle nye baner.

Farver
Rød Blå Grøn
CQB Blandet Terræn
VestjyskHardball (2011-2018)
TROA Airsoft (2012-2023)
Hardballhallen (2012-2022)
Karup Airsoft City (2013-2016)
Killhouse (2013-2014)
Hardball Skive (2016-2020)
Cheap Army (2018-2021)
Astrup Airsoft (2020-2023)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Geografisk udvikling

De fleste danske baner ligger i nærheden af motorvejsnettet eller større befolkningscentre. Ofte, men ikke altid følges de ad, som eksemplet er med Holstebro Airsoftforening. Der er alligevel en større chance for at finde en bane i eksempelvis det østlige Jylland såvel som den nordlige og centrale del af Sjælland. Samtidig findes hovedparten af de lukkede baner i den vestlige og nordlige del af Jylland og Sjælland.

Årsagerne til lukningerne er flerfoldige. Aarhus Hardballbane i Brabrand var en velbesøgt bane med gode relationer til naboer. Banen blev imidlertid lukket af ejeren af jorden, der skulle bruge den til noget andet.[1] Pinewood Battlefield blev lukket som følge af et brud på fredskovsregler. Vestjysk Hardballbane blev lukket som følge af manglende opbakning.

Med andre ord lukker hovedparten af alle baner som følge af enten manglende opbakning og dernæst som følge af jordejers beslutning om matriklens videre udvikling. Kun et fåtal af alle lukkede danske baner blev lukket som følge af en myndigheds beslutning. I forhold til sidstnævnte er der kun kendskab til førnævnte Pinewood Battlefield samt Badboys Airsoft, Værket. Sidstnævnte blev lukket som følge af en disput med den lokale kommune og banens naboer.

Farver
Rød Grøn Blå Gul Sort
CQB Terræn Blandet Butikker Nedlagte baner
Indlæser kort...

Sammensætning af aktive danske baner

Hovedparten af de aktive danske baner er enten terræn eller baner med henholdsvis bebyggelse og terræn. Et mindre fåtal er CQB-baner. For terræn og baner af blandet opbygning er den mindste på omkring 8.000 kvadratmeter og den største på omkring 60.000 kvadratmeter.

  • CQB: 6 (heraf tre indendørs)
  • Blandet: 11
  • Terræn: 9

Noter

  1. Spilleder på Aarhus Hardballbanes egne oplevelser, 20. oktober 2023