Kammeraterikrig.dk:Generelle forbehold

Fra Kammeraterikrig.dk

Kammerater i Krig opdaterer og berigtigerer information i det omfang, den bliver gjort tilgængelig. Det betyder som i alle andre sammenhænge, at der kan forekomme ukorrekte oplysninger. Såfremt du opdager noget, der skal korrigeres, er du velkommen til at skrive til kim@kammeraterikrig.dk eller lægge en kommentar i Facebookgruppen.

Særligt vedrørende Kammerater i Krigs holdningstilkendegivelser

Kammerater i Krigs redaktion udgiver holdningstilkendegivelser. Berigtigelser af disse kan kun vedrøre det faktuelle oplysninger og ikke selve holdningen.