Hardball

Fra Kammeraterikrig.dk
Billeder af hardballspil fra forskellige baner i Danmark.
Airsofter med HPA setup.
Speedsofter der peaker.

Hardball eller airsoft er en sport og hobby, der involverer alt fra simulering af taktiske eller militære operationer til tempofyldte konkurrencespil og hyggespil. Airsoft, som det typisk kaldes af spillerne[1], gennemføres ved hjælp af våben, der skyder små plastik kugler. Kuglerne er maksimalt seks millimeter i diameter og er typisk lavet af biologisk nedbrydeligt materiale (biokugler). Airsoft-geværer og pistoler bruger enten fjeder-, gas- (herunder lufttryk eller HPA) eller elektrisk-drevne mekanismer til at skyde kuglerne.

Airsoftspil kan foregå både indendørs og udendørs, og spillerne kan deltage i individuelle eller holdbaserede kampe, hvor målet er at eliminere modstanderholdets spillere ved at ramme dem eller alternativt erobre visse punkter på banen. Airsoftspil kan variere i intensitet og sværhedsgrad, og der er regler og sikkerhedsprocedurer på plads for at sikre en sikker og sjov oplevelse for alle involverede.

Historie

Hardball stammer fra Japan, hvor Ichiro Nagata udviklede et våben, hvis funktion var hverken at dræbe eller fungere som et replika.[2] På denne måde kunne det overholde de meget strenge våbenregler i Japan.

Det første hardballvåben så dagens lys i de tidlige 1970ere og blev markedsført som en "soft air gun". Navnet "soft air gun" stammer fra de første våbens drivmiddel, der var en blanding af Freon og silicone oile. Denne blev senere erstattet af en propanbaseret silikone olie eller "grøn gas" i daglig tale.

Oprindeligt blev våbnet brugt som et målskydningsvåben.[3] Først senere begyndte man at skyde efter andre spillere lig eksempelvis paintball.

I 1980erne og de tidligere 1990ere nåede hardballvåben til Europa, hvor de blev introduceret i Storbritannien. Her blev de solgt i dele, hvormed det var nødvendigt at samle dem efterfølgende. Siden midten af 1980erne har man spillet hardball som en rekreationel hobby for alle aldre. Det første elektriske hardballvåben eller AEG (automatic electric gun) blev udviklet af japanske Tokyo Marui i 1992.[4]

Hardball i Danmark

Uddybende Uddybende artikler: Baner og Skydebanebekendtgørelsen
Se også: Airsofthold, Tidslinje, Fakta om danske baner samt Hardball eller airsoft?

Hardball kom til Danmark i de tidligere 1990ere.[5] Dengang blev sporten beskrevet som det, der skulle tage livet af lasertag.[6] I 2000 blev der udarbejdet en cirkulære der regulerede forholdene for det, myndighederne døbte hardball. Det danske navn for softgun eller airsoft stammer dermed fra ammunitionen. Det skulle dermed stå i modsætning til paintball. Indtil bekendtgørelsesændringen af 2006 blev hardball behandlet under samme paragraf som paintball.[7] Det var dermed først med "Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse" fra 2006, at hardball blev adskilt fra paintball gennem bekendtgørelsens §13, der regulerer de forhold, hardballbaner skal drives under. Sidenhen er der opstået mange forskellige baner med mange forskellige terræntyper spredt ud over hele landet.[8] Der er endvidere også en række indendørs baner.

I de tidlige år gennemførte man en række konkurrencer og turneringer herunder både Norge mod Danmark i Rørdal (se nedenfor), Hardball Grand Tournament afviklet af Dragons Lair og sidenhen Danish Airsoft League afviklet af airsoftholdet ONE.

I 2013 åbnede Karup Airsoft City som angiveligt en af de største indendørs anlæg i verden på det tidspunkt.[9] Hallen tiltrak både speedsoftere og milsimmere. Tre år senere måtte hallen dog lukke.[10] Tidligere var der også en stor indendørs bane i Struer,[11] som imidlertid lukkede i 2018. Der er fortsat tre indendørs baner i henholdsvis Ribe, Aarhus og Odense. Samme år som Struerbanen lukkede, lukkede den nordjyske Pinewood Battlefield efter en disput med en nabo om brugen af den fredskov, banen lå i.[12]

Hardball i Folketinget

Hardball har som sport været drøftet i Folketinget ad flere omgange. I 2009 stillede Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe et spørgsmål til den daværende konservative justitsminister vedrørende ulovligt brug af hardballvåben samt om en revision af anordningen vedrørende hardballvåben var nødvendigt.[13] Justitsministeren fandt på daværende tidspunkt ikke grund til en ændring på baggrund af Rigspolitiets vurdering af omfanget af misbruget med hardballvåbnene.[13] Pia Adelsteen, ligeledes fra Dansk Folkeparti, spurgte i 2013 til antallet af skader, hvortil den daværende nu socialdemokratiske justitsminister svarede, at en sådan opgørelse ikke var mulig, men at det vurderes at en mindre del af sager involverende hardballvåben har omhandlet skader og en større del ulovligt brug.[14]

Fælles interesseorganisation?

Blandt danske hardballspillere har man ved forskellige lejligheder drøftet, om man skulle stifte en interesseorganisation med henblik på at fremme dels banernes interesser og dels spillernes ditto. Første gang man tog tiltag til et sådan projekt var i 2013 med Dansk Airsoft Union.[15] Dette har endnu ikke manifesteret sig i en forening. I stedet er foreningsbanerne enten organiseret gennem Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger eller rollespilsforeningen Bifrost.[16] De privatejede baner drives uden en interesseorganisation.

Actionsporgames' konkurrenceforvridende handelspolitik

I 2012 blev den danske licenshaver og hardballfirma, Action Sport Games (ASG), afsløret i at forhindre fri konkurrence ved at pålægge danske forhandlere faste priser.[17] ASG blev idømt en bøde på 320.000 kroner for ifølge dommen "[...] at forhindre forhandlere (i perioden medio 2011 til ultimo 2012, red.) i at sænke prisen på hardballudstyr. Prisaftaler er en klar overtrædelse af konkurrenceloven og betyder oftest højere priser for forbrugerne."[18]

Norge mod Danmark

Uddybende Uddybende artikel: Rørdalspil

I flere år afvikledes en kamp mellem Norge og Danmark eller i folkemunde NOvsDK. Første kamp blev afviklet i 2006 og sidste kamp i 2012. Spillet havde karakter af storspil eller hyggespil med scenarier.[19] Ideen til NOvsDK tog udgangspunkt i de norske muligheder for at spille hardball i et bymiljø. Dette blev til den første NOvsDK i beredskabsbyen Rørdal, men blev flyttet, da Rørdal i en periode var utilgængelig for arrangørerne.

Kilder

 1. Udtrykket "hardball" kommer af myndighedernes skelnen mellem ammunitionen brugt til paintball og airsoft. I airsoft eller hardball skydes der med en hård kugle. Deraf navnet.
 2. Airsoft Station, Twitter account, hentet 6. maj 2020
 3. The History of Airsoft, Airsoft Dome, hentet 6. maj 2020
 4. Tokyo Marui, Powair6, hentet 6. maj 2020
 5. Ændringsforslag til "Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse.", hentet 11. maj 2020
 6. Jørgensen, Henrik Øster, Laserdøden. Ekstra Bladet, 1993
 7. Cirkulære om våben og ammunition mv., hentet 11. maj 2020
 8. Baner i Danmark, Handelshuset Aulum, hentet 8. maj 2020
 9. GALLERI: Hardball i Karup, Viborg Stifts Folkeblad, hentet 22. maj 2020
 10. Hardball-forening lukker og slukker, Midtjysk Amtsavis, hentet 22. maj 2020
 11. Slagteriet gøres til en kæmpe hardball-bane, Dagbladet Holstebro-Struer, hentet 8. maj 2020
 12. Pinewood Battlefield skal lukke grundet gammel regel, Mig og Aalborg.dk, hentet 8. maj 2020
 13. 13,0 13,1 Spørgsmål til justitsministeren, hentet 11. maj 2020
 14. Spørgsmål til justitsministeren: ”Ministeren bedes oplyse, hvor mange ulykker der årligt sker i forbindelse med anvendelsen af hardball- og paintballvåben.”, hentet 11. maj 2020
 15. Om Dansk Airsoft Union, Facebook.com, hentet 28. maj 2020
 16. Lokalforeninger herunder Ammo Grounds, TROA og Dansk Milsimforening, Landsforeningenbifrost.dk, hentet 21. maj 2020
 17. Ulovlige aftaler presser priser op, TV2.dk, 12. november 2012, hentet 20. maj 2020
 18. ActionSportGames A/S - bøde på 320.000 kr. - bindende videresalgspriser, Konkurrence- og forbrugerstyrrelsen, 5. maj 2015, hentet 30. juli 2023
 19. FAQ, Novs.dk, Wayback Machine, hentet 30. maj 2020

Eksterne links

Se også