Fakta om nyhedsdækning af dansk airsoft

Fra Kammeraterikrig.dk

Der er ofte en opfattelse af, at medierne er efter airsoft. Fakta om nyhedsdækning af dansk airsoft peger imidlertid i retning af en mere nuanceret dækning, der tager udgangspunkt i andet end politisager. Eksempelvis dækker regionale medier gerne etableringer af nye baner, som det eksempelvis var tilfældet med Holstebro Airsoftforenings nye bane.[1] TV2 Østjylland[2] besøgte også den tidligere Aarhus Hardballbane i Brabrand ligesom et lokalt blad dækkede hærværk mod en randrusiansk bane, hvor beboerne i byen omtalte den som "vores bane".[3] Der har også været positiv dækning af en bane, der skulle lukkes.[4] Omvendt har sjællandske medier dækket Badboys bane kendt som Værket negativt, da det kom frem, at banen tillod unge helt ned til 12 år at spille.[5] Der er med andre ord ikke en entydig dækning af dansk airsoft. I det følgende vil dette blive illustreret.

Statistisk analyse

Der er 88 artikler i databasen, hvoraf 45 er positive, 35 negative og 8 neutrale.

Politiet er nævnt i 35 af 88 artikler.

Metode

Artiklers vinkling vurderes ud fra følgende

Positiv: Vinklingen af udgivelsen er af sådan en karakter, at det er til fordel for airsoft uanfægtet, at det kan handle om en lukning.
Neutral: Vinklingen af udgivelsen er af sådan en karakter, at det hverken taler imod eller for airsoft.
Negativ: Vinklingen er af sådan en karakter, at det taler imod airsoft.

Geografisk indplacering

Artiklerne indplaceres efter deres regionale ophav. Der følges den samme inddeling som i forbindelse med den, der er anvendt under baneafsnittet.

  • Nordjylland
  • Midtjylland
  • Sydjylland
  • Fyn
  • Sjælland (herunder øerne og hovedstaden)
  • Bornholm
  • Landsdækkende (såfremt artiklen ikke har et geografisk ophav eller alternativt ikke dækker et særligt område).
  • Udefineret (såfremt det er uklart, hvor artiklen hører til)

Statistik

Regional dækning

Nedstående tabel er ikke komplet og kan derfor ikke tages som udtryk for en tendens til en større interesse fra mediernes side i airsoft i Region Midtjylland end eksempelvis Sjælland, ligesom dækningen ikke der er mere negativ end andre steder.

Antal artikler fordelt på region og med tilgang
Med følgende framing
Antal Positiv Negativ Neutral
Nordjylland 5 5 0 0
Midtjylland 33 25 6 2
Sydjylland 15 6 9 0
Fyn 6 0 4 2
Sjælland 23 5 14 4
Landsdækkende 0 0 0 0
Udefineret 2 1 1 0

Dækning med involvering af politiet

I dækning af dansk airsoft hvor politiet er involveret har hovedparten en negativ vinkling for anvendelsen af airsoftvåben. Der bliver imidlertid ikke ekstrapoleret fra den negative vinkling til det danske airsoftmiljø i sin helhed. Aarhus Stiftidende har eksempelvis dækket både misbrug af airsoftvåben[6] (negativ vinkling) og gengivet en Ekstra Bladsartikel om tyveri af Gunzone (positiv vinkling forstået som en interesse i Gunzone og en kritisk stillingtagen overfor politiet).[7]

Antal artikler med politiinvolvering fordelt på region og med tilgang
Med følgende framing
Antal Positiv Negativ Neutral
Nordjylland 5 0 0 0
Midtjylland 33 5[Noter 1] 6 1
Sydjylland 15 0 9 0
Fyn 6 0 3 1
Sjælland 23 0 8 1
Landsdækkende 0 0 0 0
Udefineret 2 1 1 0
  1. Der blev kørt en artikelserie om røverier af Gunzone, hvor politiet ikke formåede at opklare eller reducere røverierne. Der blev taget udgangspunkt i problemerne for ejer Michael Grønning.

Dækning med involvering af læger

Danmarks Radios program, Kontant, lavede et program om airsoft herunder konsekvenser af misbrug af airsoftvåben. Blandt andet en reportage vedrørende en 14-årig dreng, der var blevet skudt i øjet med alvorlige øjenskader til følge. Det var ifølge programmet sket, da drengene legede med pistolen. En overlæge siger i forbindelse med programmet, at softguns (airsoftvåben, red.) er den primære årsag til øjenskader blandt unge mellem 12 og 14 år. Det er også den gruppe, der hyppigst bliver ramt af kugler i øjnene. På spørgsmålet om ulykker siger Rasmus Ramy Omran, at de på fem år ikke har haft alvorlige tand- eller øjenulykker samt, at de har haft flere hundrede spillere om ugen.

Artikler omhandlende ulykker i dansk airsoft


Noter

Se også