Skydebanebekendtgørelsen

Fra Kammeraterikrig.dk

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse eller i daglig tale skydebanebekendtgørelsen er det juridiske grundlag for oprettelse, godkendelse og drift af blandt andet hardballbaner i Danmark. For airsoft er særligt kapitel 2 samt §7, 8, 9, 10 og 13 relevante. Sidstnævnte sætter rammerne for en airsoftbane. Det skal endvidere bemærkes, at de i §13 beskrevne krav kan (og typisk) suppleres af en instruks, der stiller yderligere krav så som maksimum joule.

§13-kravene

Paragraf Indhold Kommentar
§13, stk. 1 For anvendelse af skydebaner beregnet til hardballvåben skal der fastsættes følgende vilkår i instruksen: De grundlæggende vilkår for at kunne spille på den givende bane.
Nr. 1 Deltagerne i skydning med hardballvåben skal være mindst 16 år. Arrangørerne af skydningen skal sikre sig, at personer under 18 år har skriftlig samtykke fra forældremyndighedens indehaver til deltagelse i skydningen. Aldersgrænsen for at spille airsoft er sat ved 16 år. Unge under 18 år skal medbringe en erklæring fra en juridisk ansvarlig (forældre eller værge), er siger de godt må spille.
Nr. 2 Hardballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne ikke kommer til skade. Deltagerne, herunder skydelederen og andre personer, der opholder sig på skydebanen, skal bære maske, der dækker ansigtet fra pande til hage samt ører. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for skydning med hardballvåben. Dele af hoved og hals, der ikke er dækket af maske, skal være dækket af hoved- og halsbeklædning. Det er værd at bemærke, at man indleder med at ligge vægt på sikkerhedsforanstaltninger bredt set. Det vil sige, at der på intet tidspunkt er givet carte blanche til hasarderet spil. Herefter følger kravene til en maske. Det er værd at bemærke, at der ikke omtales briller og maske, men derimod en maske, der dækker fra pande til hage og ørerne. Det skal endvidere være fremstillet til brug i hardball. Dermed kan man ret beset sige, at hverken fyrværkeriudstyr eller professionelle skydebriller er lovlige.
Nr. 3 Ved anvendelse af hardballvåben må skudafstanden ikke være under 6 meter. Grundlaget for 6-meterreglen.
Nr. 4 Som ammunition til hardballvåben må der kun anvendes plastkugler med en kaliber på 6 mm. En afgrænsning af kugler til maksimalt at være 6 millimeter samt være lavet af plastik.
§13, stk. 2 Der kan fastsættes yderligere vilkår i den instruks, der er udarbejdet for skydebanens brug. Denne del giver politiet muligheder for at fastsætte yderligere regler, der ikke skal omfatte ovennævnte, men dog typisk altid skal tage udgangspunkt i nr. 2.

Eksterne links

Se også