Våbenloven

Fra Kammeraterikrig.dk

Hjemmel til at købe airsoft og anvende airsoftvåben hentes i våbenlovens paragraf §1, stk., punkt b. Paragraffen omtaler en undtagelse fra reglen om tilladelse til at indføre, fremstille og samle våben. Hjemmel og vejledning til at anlægge baner findes i skydebanebekendtgørelsen.

Særligt om importforbuddet (§1, stk. 1)

§1, stk. 1 sætter en række begrænsninger på indkøb af udstyr, der blandt andet kan bruges i airsoft. §1, stk. 10, nr. 10 begrænser import, fremstille eller samle optisk elektroniske sigtemidler til personer, der har en tilladelse. Denne tilladelse er jf. notatet om optisk elektroniske sigtemidler ikke overførbar til airsoft, da tilladelserne alene gives i regi af jagt- eller sportsforeninger.[1]

Noter

  1. Se bekendtgørelsen om våben og ammunition mv. (BEK nr 2531 af 20/12/2021), §7 og §9.

Eksterne links

Se også